Tumi Je Amar Serial Cast: List Of Actors They Play In Zee Bangla’s Tumi Je Amar Serial

Tumi Je Amar Serial Cast: List Of Actors They Play In Zee Bangla’s Tumi Je Amar Serial

Tumi Je Amar is a Bengali Dubbed Television Serial From Marathi Serial “Tula Pahate Re”. Subodh Bhave and Gayatri Datar are lead cast of Tumi Je Amar. The story of ‘Tumi Je Amar’ revolves around Isha and Vikrant Saranjame. While Isha is from a middle-class family, Vikrant is a business tycoon.

Tumi Je Amar Serial Cast

 • Subodh Bhave
 • Gayatri Datar
 • Shilpa Tulaskar
 • Umesh Jagtap
 • Abhidnya Bhave
 • Ashutosh Gokhale
 • Malhar Bhave
 • Purniema Dey-Demanna
 • Vidya Karanjikar
 • Mohiniraj Gatne
 • Gargi Phule-Thatte
 • Sandesh Jadhav
 • Sonal Pawar
 • Prathamesh Deshpande
 • Chitra Gadgil
 • Ravindra Kulkarni
 • Ashok Sawant
 • Leena Palekar

Watch Teaser of the show,