Everything you need to know about Horror Movie “Sab Ka Rakhwala”

Vishnuvardhan, Vimala Raman, Sandhya, Avinash, Lakshmi Gopalaswamy, Komal Kumar, Bhavana, Vineeth and Vinaya Prasad are lead cast of Sab Ka Rakhwala.

Sab Ka Rakhwala is an Indian Hindi dubbed movie from 2010 Kannada horror film “Aptharakshaka”. Vishnuvardhan, Vimala Raman, Sandhya, Avinash, Lakshmi Gopalaswamy, Komal Kumar, Bhavana, Vineeth and Vinaya Prasad are lead cast of Sab Ka Rakhwala. Sab Ka Rakhwala movie is directed by P Vasu.

Sab Ka Rakhwala Movie Cast

Here is cast list of horror movie “Sab Ka Rakhwala”,

 • Vishnuvardhan as Dr. Vijay (Hero) / Raja Vijaya Rajendra Bahadur (Villain)
 • Vimala Raman as Nagavalli (past)
 • Sandhya as Gowri / Nagavalli (present)
 • Avinash as Ramachandra Acharya
 • Lakshmi Gopalaswamy as Saraswathi
 • Komal Kumar as Dr. Srinath
 • Bhavana as Geetha
 • Vineeth as Ramanatha
 • Vinaya Prasad as Gowri’s mother
 • Suja as Hema
 • Sindhu Chethan as Pooja
 • Rajesh Nataranga as Shoorasena
 • Veena Sundar
 • Srinivasa Murthy
 • Ramesh Bhat
 • Mandeep Roy
 • Rathnakar
 • Chethan Ramarao
 • Ravi Chethan
 • Padmini Prakash
 • Suchithra
 • Rani Dhamukumar
 • NGEF Ramamurthy
 • Vijaya Sarathy
 • Ganesh Rao Kesarkar
 • Ravindranath
 • Mysore Ramanand
 • Sadashiva Brahmaavar
 • Suresh Rai
 • Shivajirao Jadhav
 • Krishna Prajwal in a special appearance
 • P. Vasu in a special appearance
 • Gurukiran in a special appearance